Річний звіт про діяльність закладу

Звіт

керівника дошкільного навчального закладу перед батьками, колективом

та громадою з питань статутної діяльності закладу

за 2017-2018 н.р.

Колісніченко Олени Миколаївни

 

 

 

1. Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ

      ДНЗ здійснює свою діяльність відповідно до Статуту дошкільного навчального закладу «Сонечко»  с. Кунка Гайсинського району, Вінницької області, погоджений  начальником відділу освіти Гайсинської РДА, затверджений рішенням  16 сесії 6 скликання   Кунківської  сільської  ради від 22.05.2012 року; державну реєстрацію проведено 14.08.2012 року.

     Дошкільний навчальний заклад  «Сонечко» працює за п’ятиденним робочим тижнем упродовж  9 годин,  з 8.00 до 17.00 год. Режим роботи дошкільного навчального закладу відповідає вимогам законодавства та типу дошкільного навчального закладу.                       

     Навчально-виховний процес роботи з дітьми у закладі побудований відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».     

   Організація навчально-виховного процесу ДНЗ   в 2017- 2018 навчальному році була спрямована на реалізацію освітніх завдань дошкільного навчального закладу, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, аналіз результатів роботи за минулі навчальні роки, можливості колективу.       

      Протягом 2017-2018 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували   районні методичні об’єднання, семінари та майстер-класи.  

   Методичний кабінет  закладу поповнено методичною літературою та посібниками.  Педагогічними працівниками  придбано програму формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина  у світі дорожнього руху», посібник «Живи, Україно, живи для краси» (національно-патріотичне виховання в ДНЗ дітей старшого дошкільного віку), «Пізнаю світ природи 5-6 років», «Патріотичне виховання», демонстраційний матеріал «Правила дорожнього руху», «Правила пожежної безпеки», «Правила безпеки на воді, запобігання отруєнням», «Художньо – продуктива діяльність з малювання» .

    Робота методичного кабінету планується в підрозділах річного плану, а також в напрямку надання індивідуальних консультацій, організації тематичних виставок, організації переглядів занять, оглядів новинок методичної літератури

    Співпраця ДНЗ  та ЗОШ І-ІІІ ст. велась на належному рівні, відповідно до річного плану виконання якого  дотримувалися як вихователь так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання в ній.

     Учителі початкових класів брали участь у проведенні батьківських зборів.

     Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

  2. Формування дитячого контингенту.

      Прийом  дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється директором (завідувачем) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки з висновком лікаря, копії свідоцтва про народження.
        На даний час у ДНЗ функціонує одна група:   різновікова – 29 дітей; з кількості дітей різновікової групи випливає, що  вона перевантажена.
        Відрахування дітей у закладі  здійснюється лише при наявності заяви від батьків, або осіб які їх замінюють.    

        Педагогами  закладу проводиться робота з батьками та  дітьми села, які не відвідують ДНЗ:   запрошуються  на відкриті покази занять, на свята, та розваги надаються консультації. Ведеться облік  дітей  від 0 до 6 років,  
які мешкають у селі. Список розподілений за роками народження, який  періодично оновлюється та доповнюється.   Моніторинг знань, умінь і навичок  дітей  показав,  що навчально–виховна робота протягом року велась на середньому рівні.

 3. Кадрове забезпечення.

     Відповідно до штатного розпису у ДНЗ працює  два  педагогічних працівники:  директор (завідувач)  Колісніченко Олена Миколаївна,  вихователь Плахотнюк Катерина Віталіївна.  
   Серед обслуговуючого персоналу – 6 працівників;  відсутній музичний керівник, медична  сестра, є потреба ще двірника.
      Плинності кадрів не спостерігається.                            
   Якісний склад педагогічних працівників: директор (завідувач)  Колісніченко О.М. –  вища педагогічна освіта (педстаж  - 6 р.);  вихователь Плахотнюк К.В. –  вища педагогічна освіта (педстаж – 3.6р.)

                                                                 

4. Матеріально-технічна та навчально-методична база.

   Територія дошкільного закладу огороджена та озеленена. Силами працівників   зроблено  косметичний ремонт, на проведення якого управлінням освіти, фізичної культури та спорту  було виділено кошти на фарбу, розчинник, щітки та інші будівельні матеріали.  Дякуючи  особисто начальнику управління освіти, фізичної культури та спорту Шрамко В.М. у звітному періоді значно покращилася матеріально технічна база ДНЗ:  придбано  спецодяг для обслуговуючого персоналу, посуд, столові прибори, електрокоса, принтер.

   

   За рахунок спонсорських коштів  заклад підключено до мережі Інтернет,  на Миколая та Новий рік заклад був забезпечений подарунками для дітей.  Завдяки батьківській допомозі було придбано кріплення на стіну під телевізор, електричний чайник, іграшки для дітей.

      На території закладу постійно підтримується порядок. Прибирання майданчика і всієї території здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави. 

    5. Організація харчування дітей.

    Організація харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

      Харчування дітей в ДНЗ у 2017-2018 н.р. здійснювалось на 40% платі від батьків та 60% з  районного бюджету, за перспективним  двотижневим   меню. Готуючи страви, кухар дотримувалася технології приготування та нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

       Режим харчування здійснювався відповідно до режиму  дня.

   Умови для організації харчування в ДНЗ задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, яке  забезпечене проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок  бюджетних коштів.

     З боку  керівника  протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.  

      Вихователем здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму   групи. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов'язано це перш за все з цінами на продукти харчування. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

6. Медичне обслуговування дітей.

    Щорічно проводиться обстеження дітей  спеціалістами районної дитячої лікарні, медичне обслуговування здійснюється  медичними працівниками ФАПу с.Кунка.

    В  ФАПі знаходяться медичні картки на кожну дитину,    фельдшер здійснює огляди дітей, надає відповідну медичну допомогу в разі потреби.

     Протиепідемічний та температурний режим в дошкільному закладі дотримується.

   Проводиться санітарно-просвітницька робота з дітьми: бесіди, ігри, Дні здоров’я, заняття з валеології. Проводяться розваги за участі лікаря «Лікар Айболита», «Мийдодира», залучаються також школярі.

   Звернення батьків до адміністрації закладу були в усній формі в основному з питань зарахування дітей, до ДНЗ скарг в продовж року не було.

    Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним реагуванням та враховуються в подальшій роботі.

   Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

  Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ДНЗ «Сонечко», завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

  За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано. 

 Але є нащо звернути увагу 2018-2019  н. р.

-     Проведення капітального ремонту в підсобному приміщенні;

-     Облаштування дитячого майданчика  сучасними спортивно-ігровими зонами;

-     Часткова заміна даху .

-     Побудова підвального приміщення.

      Тому в наступному навчальному році необхідно спрямувати роботу   на:
- покращення  безпечних умов для перебування дітей  на території та  ігровому майданчику;
-    підвищення спільних зусиль батьків і вихователя з організації діяльності дітей.

      Як  керівник  дошкільного навчального закладу «Сонечко»  я  і  надалі буду  робити  все  що  залежить від мене для  забезпечення  належних умов життя і виховання  дітей,  які відвідують  заклад,  для  підтримання  належного іміджу  та збільшення  потенційних  можливостей.

 

 

Дякую за увагу !!!