Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років  "Дитина" , відповідно до Базового компонента дошкільної освіти.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf